(NDHMoney) Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI vừa thông báo giao dịch cổ phiếu OPC của Quỹ tầm nhìn SSI.

Cụ thể, từ ngày 22/11/2011 -22/1/2012, Quỹ tầm nhìn SSI - Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC - HOSE), đăng ký mua 200.000 cổ phiếu OPC.

Số cỏ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 1.230.220 cổ phiếu, tương đương với 10,01%. Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn.

Trước đó, từ ngày 5/9 - 5/11, Quỹ tầm nhìn SSI đã đăng ký mua 250.000 cổ phiếu OPC và bán 950.000 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, do diễn biến thị trường không phù hợp nên cổ đông mới bán được 818.440 cổ phiếu và mua được 250.410 cổ phiếu. Cổ đông cũng nhận về 584.380 cổ phiếu thưởng. Theo đó, số cổ phiếu hiện tại Quỹ tầm nhìn SSI đang nắm giữ là 1.230.220 cổ phiếu, tương đương 10,01%.