OPC: Vợ thành viên BKS đăng ký bán cổ phiếu

Gốc
Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo việc người có liên quan đến thành viên BKS kiêm GĐ Nghiên cứu phát triển CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) đăng ký bán cổ phiếu

*Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Kim Anh *Mã chứng khoán giao dịch: OPC *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Hà Đức Cường *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: TV.BKS kiêm GĐ Nghiên cứu phát triển *Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ *Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 15,000 cp (chiếm tỷ lệ 0.13%) *Số lượng cổ phiếu của người thực hiện giao dịch đang nắm giữ: 4,115 cp (chiếm tỷ lệ 0.04%) *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 115cp (chiếm tỷ lệ 0.001%) *Mục đích thực hiện giao dịch: sử dụng chi tiêu cho gia đình *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/01/2010.

Tin nóng

Tin mới