Nữ hoàng truyền hình của Mỹ, Oprah Winfrey, sẽ mở một kênh truyền thông riêng mang tên kênh Oprah Winfrey Network.