OSCVN thu về hơn 271 tỷ đồng từ bán đấu giá cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả bán đấu giá hơn 25.8 triệu cp của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSCVN) với giá đấu thành công bình quân là 10,507 đồng/cp. Tổng giá trị thu về từ đợt đấu giá là hơn 271 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới