Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Ôsin bệnh viện”: Cũng là một nghề

Gốc

(HNM) - cả đêm trong bệnh viện để trông và chăm sóc những người không phải máu mủ ruột rà. Những lúc ngơi tay họ mới tranh thủ chợp mắt một chút. Đó là đặc thù của những người làm “ô sin bệnh viện”, một nghề như bao nghề mưu sinh khác.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/174810