(VnMedia) - Nhu cầu cần người giúp việc nhà ở thành phố ngày càng nhiều thế nên không phân biệt già hay trẻ, xinh hay xấu, có chồng con hay quá lứa nhỡ thì, lãng tai hay... quá thính đều có thể làm ứng viên cho nghề này. Nhưng việc tìm được một ô-sin có thể chung sống ''hòa bình'' với các gia chủ là điều không dễ dàng. Thực tế đã có nhiều chuyện cười ra nước mắt.