TT (ĐBSCL - An Giang, Đồng Tháp) đang vào vụ thu hoạch ớt. Khá đông thương lái ở phía Bắc đặt cơ sở thu mua với số lượng lớn. Giá ớt liên tục tăng, hiện ớt trái còn tươi giá 9.000-10.000 đồng/kg, ớt trái đã phơi khô 40.000-42.000 đồng/kg, cao hơn gấp đôi so với năm 2007.