Ngày 13/4, Thủ tướng Ôxtrâylia Kevin Rudd đã thay mặt Nữ hoàng Anh tuyên bố bổ nhiệm Thống đốc bang Queensland Quentin Bryce vào vị trí Toàn quyền của Ôxtrâylia, thay Thiếu tướng Michael Jeffery.