Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Pakistan: Bổ nhiệm Giám đốc Tình báo quân đội

Gốc

Tân Giám đốc Tình báo quân đội là một người thân cận của thống Pervez Musharraf.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/88393.cand