TTO - Ngày 30-3, một nhóm các phần tử vũ trang đã tấn công một học viện cảnh sát ở miền đông Pakistan làm ít nhất 11 người chết và hàng chục người bị thương.