Pakixtan thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hatf III

Ngày 13/2, quân đội Pakixtan đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hatf III (hay còn gọi là Ghaznavi) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235667/Default.aspx