Ngày 28/08/2009, CTCP Pan Pacific (PAN - sàn HNX) đã nhận giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thay thế cho phiên bản ISO 9001: 2000 trước đây.

ISO 9001:2008 được ban hành ngày 14/11/2008 là phiên bản tiêu chuẩn mới nhất, hiện đang được nhiều tổ chức tại 175 quốc gia áp dụng như khuôn khổ đối với các hệ thống quản lý chất lượng. Với phiên bản mới này, rất nhiều yêu cầu hiện có của phiên bản ISO 9001: 2000 đã được làm rõ và đòi hỏi có những chuẩn mực cao hơn nhằm tăng cường tính nhất quán với tiêu chuẩn ISO 14001:2004 và hệ thống quản lý môi trường. Nắm bắt được sự thay đổi nói trên, ngay từ những ngày tiêu chuẩn của phiên bản mới được ban hành, Ban ISO Công ty Pan Pacific đã có kế hoạch rà soát và nâng cấp lại hệ thống quản lý chất lượng để chuẩn bị cho việc kiểm tra đánh giá nâng theo phiên bản mới. Sau một thời gian nỗ lực tìm hiểu và hiệu chỉnh theo những tiêu chí mới nhất của phiên bản ISO 9001: 2008, Pan Pacific đã sẵn sàng cho đợt kiểm tra đánh giá nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới này. Việc đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas với sự nhất trí cao đã cho kết luận: Hệ thống quản lý chất lượng của Pan Pacific hiện tại phù hợp với những yêu cầu của phiên bản mới ISO 9001:2008. Vào ngày 28/08/2009, Công ty Pan Pacific đã vinh dự đón nhận giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thay thế cho phiên bản ISO 9001: 2000 trước đây. Với hơn 4.000 nhân viên và nhiều văn phòng đặt trên toàn quốc, cùng kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của mình, Công ty Pan Pacific đang là một trong những thương hiệu được tín nhiệm hàng đầu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng bất động sản tại Việt Nam. Việc nhanh chóng nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản ISO 9001: 2008 một lần nữa khẳng định cam kết cao về một chất lượng dịch vụ ổn định và vượt mong đợi của Pan Pacific.