Các nguồn tin trong tập đoàn điện tử Panasonic của Nhật Bản cho biết tập đoàn này sẽ tăng cường sản xuất pin lithium-ion ở trong nước sử dụng cho xe hơi nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng lên tại Mỹ.