7 tháng, có 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam

7 tháng, có 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam

7 tháng năm 2019, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VNCERT ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang...

23 liên quan

Hơn 6.200 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam

Hơn 6.200 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam

Theo thống kê của tổ chức an toàn mạng quốc tế như Panda Security, Kaspersky,... bình quân mỗi ngày có 230.000...

23 liên quan

Hơn 6.200 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam

Theo thống kê của tổ chức an toàn mạng quốc tế như Panda Security, Kaspersky,... bình quân mỗi ngày có 230.000...

23 liên quan

Hơn 2.000 sự cố tấn công phising trong nửa đầu năm 2019

Ông Nguyễn Trọng Đường - Giám đốc VNCERT cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra hơn 2.000 sự cố...

23 liên quan

Diễn tập quốc gia về xử lý các cuộc tấn công mạng gây rò rỉ thông tin

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tổ chức diễn tập quốc gia về...

23 liên quan

Hàng ngày vẫn có gần 100.000 địa chỉ mạng Việt Nam truy vấn, kết nối tới mạng máy tính ma

VNCERT cho biết, tính từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang...

23 liên quan

Việt Nam ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web

Theo thống kê mới nhất của của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VNCERT, tính từ đầu năm 2019 đến nay, Trung...

23 liên quan