[Kênh14] - Chỉ vì thói hay áp đặt người khác mà Paris và bạn trai có một phen xấu hổ.