Khác với các loại thang máy thông thường, Paternoster không có cửa, liên tục di chuyển chứ không dừng lại để đợi bất kỳ ai.

Paternoster - thang may co chay khong ngung nghi - Anh 1

An Ngọc

Theo CondeNastTraveler