Đại sứ Đặng Hoàng Giang tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Đại sứ Đặng Hoàng Giang tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Đại sứ Đặng Hoàng Giang tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Đại sứ Đặng Hoàng Giang tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và Liên hợp quốc

Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và Liên hợp quốc

Tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc tại Việt Nam về an sinh xã hội

Tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc tại Việt Nam về an sinh xã hội

Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam ứng phó với các thách thức mới

Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam ứng phó với các thách thức mới

Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau

Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau

Việt Nam ký Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững với Liên Hợp Quốc

Việt Nam ký Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững với Liên Hợp Quốc

Việt Nam - Liên Hợp Quốc: Hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam - Liên Hợp Quốc: Hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam-Liên hợp quốc hợp tác phát triển bền vững

Việt Nam-Liên hợp quốc hợp tác phát triển bền vững

Việt Nam và LHQ ký văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam và LHQ ký văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam -LHQ ký văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững

Việt Nam -LHQ ký văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững

Việt Nam-LHQ ký Văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam-LHQ ký Văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam-LHQ ký văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững

Việt Nam-LHQ ký văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững

Ký kết Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026

Ký kết Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026

Việt Nam - Liên Hợp quốc ký văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững 2022-2026

Việt Nam - Liên Hợp quốc ký văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững 2022-2026

Việt Nam- Liên hợp quốc ký Văn kiện Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam- Liên hợp quốc ký Văn kiện Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam - Liên hợp quốc: Hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam - Liên hợp quốc: Hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Lấy con người là trung tâm

Lấy con người là trung tâm