Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Lữ đoàn 45: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục pháp luật cho thanh niên

Lữ đoàn 45: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục pháp luật cho thanh niên

Báo Quân Đội Nhân Dân
06/1/2023
Thanh niên pháo binh rèn kỷ luật, 5 tiên phong

Thanh niên pháo binh rèn kỷ luật, 5 tiên phong

Báo Tiền Phong
06/1/2023
Đưa pháp luật đến từng thôn, bản

Đưa pháp luật đến từng thôn, bản

Báo Quân Đội Nhân Dân
30/12/2022
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục

Báo Thanh Hóa
29/12/2022
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động

Báo Thanh Hóa
28/12/2022
10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật

10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
22/12/2022
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Mông ở Mường Lát

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Mông ở Mường Lát

Báo Thanh Hóa
21/12/2022
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
08/12/2022
Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Báo Đồng Nai
03/12/2022
Tạo sự hấp dẫn và 'mưa dầm thấm lâu'

Tạo sự hấp dẫn và 'mưa dầm thấm lâu'

Báo Quân Đội Nhân Dân
02/12/2022
Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
29/11/2022
Huy động nguồn lực phục vụ PBGDPL theo tinh thần xã hội hóa

Huy động nguồn lực phục vụ PBGDPL theo tinh thần xã hội hóa

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
20/11/2022
Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả về phổ biến giáo dục pháp luật

Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả về phổ biến giáo dục pháp luật

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
17/11/2022
Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Cần tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả về PBGDPL

Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Cần tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả về PBGDPL

Báo Pháp Luật Việt Nam
17/11/2022
Đưa pháp luật 'thấm' vào lòng dân bản

Đưa pháp luật 'thấm' vào lòng dân bản

Báo Pháp Luật Việt Nam
16/11/2022
Quận Tây Hồ, Hà Nội: Công tác tuyên truyền PBGDPL đã có sự chuyển biến mạnh mẽ

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Công tác tuyên truyền PBGDPL đã có sự chuyển biến mạnh mẽ

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
13/11/2022
Phú Thọ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật một cách toàn diện

Phú Thọ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật một cách toàn diện

Báo Pháp Luật Việt Nam
12/11/2022