PC Booster 2008: Tối ưu, tinh chỉnh máy tính toàn diện

Được biết đến từ lâu với khả năng tăng tốc máy tính siêu phàm, nhưng đến phiên bản PC Booster 2008 (PC8) lần này, Tập đoàn inKline Global mới cho thấy sự đầu tư và trang bị "điện nước đầy đủ" cho sản phẩm một thời vang bóng của mình....

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=14045