PC của Dell có thể có tới 192GB RAM

Gốc
Hôm 24/3/2009, Dell đã thông báo về chiếc PC mới có thể có có tới 192GB DDR3 RAM.

Tin nóng

Tin mới