PC Khánh Hòa: Mãi khắc ghi những đóng góp quý báu của thế hệ đi trước

PC Khánh Hòa: Mãi khắc ghi những đóng góp quý báu của thế hệ đi trước

Hằng năm, cứ mỗi độ Xuân về, PC Khánh Hòa lại tổ chức buổi họp mặt các cán bộ hưu trí của ngành điện. Đây...

6 liên quan

PC Khánh Hòa tổ chức gắn biển tại trạm biến áp 110kV Vạn Giã

PC Khánh Hòa tổ chức gắn biển tại trạm biến áp 110kV Vạn Giã

PC Khánh Hòa vừa tổ chức gắn biển 'Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty CP Điện lực Khánh...

6 liên quan

PC Khánh Hòa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

Đảng bộ PC Khánh Hòa vừa tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là 1 trong 5 đảng bộ cơ sở...

6 liên quan

PC Khánh Hòa: Triển khai công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp điện trực tuyến

Tháng 12.2019 vừa qua, Chính phủ đã khai trương cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là đầu mối cung cấp thông...

6 liên quan

PC Khánh Hòa: Biểu dương 25 thu ngân viên xuất sắc năm 2019

PC Khánh Hòa vừa tổ chức 'Hội nghị tổng kết dịch vụ thu tiền điện năm 2019' nhằm kịp thời biểu dương, khen...

6 liên quan