Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã bán 285,000 cp CTCP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long (HNX: PCT), giảm sở hữu xuống còn 2,452,300 cp PCT, chiếm tỷ lệ 10.66% vốn kể từ ngày 01/10.