Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nhỏ không xử lý, lúc sự việc nghiêm trọng là dẫn đến mất cán bộ

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nhỏ không xử lý, lúc sự việc nghiêm trọng là dẫn đến mất cán bộ

Sáng 16.8 tại TP Đà Nẵng, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về công...

10 liên quan

Chủ tịch thành phố có trách nhiệm đối với những sai phạm đã xảy ra

Đó là khẳng định của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận đối với những vi phạm trong việc thực hiện các quy định của...

10 liên quan

Sở Công thương Hải Dương: Còn vụ việc giải quyết tố cáo chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục

Đó là thiếu sót của Giám đốc Sở Công thương Hải Dương được Thanh tra tỉnh chỉ ra qua thanh tra trách nhiệm...

10 liên quan

Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa nghiên cứu hoàn thành đề tài khoa học 'Phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong hoạt...

10 liên quan

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 128 hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCTN, cho khoảng 21.507 lượt người tham...

10 liên quan