Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Hà Nội: Thực hiện nghiêm kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng

Hà Nội: Thực hiện nghiêm kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng

Đại Biểu Nhân Dân
30/1/2023
Bắc Giang: Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Bắc Giang: Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Báo Pháp Luật Việt Nam
27/1/2023
Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Đại Biểu Nhân Dân
18/1/2023
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Báo Bắc Giang
17/1/2023
Đẩy mạnh cải cách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và xử lý nhiều cán bộ có sai phạm

Đẩy mạnh cải cách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và xử lý nhiều cán bộ có sai phạm

Thời báo Tài chính
16/1/2023
Kiên quyết khắc phục tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh', tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các ngành và địa phương

Kiên quyết khắc phục tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh', tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các ngành và địa phương

Báo Thanh Hóa
10/1/2023
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào chiều sâu

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào chiều sâu

Báo Quảng Ngãi
05/1/2023
Bắc Giang triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Bắc Giang triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Báo Bắc Giang
05/1/2023
Xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
31/12/2022
Bộ GTVT triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật

Bộ GTVT triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật

Báo Dân Sinh
30/12/2022
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải thường xuyên, liên tục, có trọng điểm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải thường xuyên, liên tục, có trọng điểm

Báo Giao Thông
29/12/2022
Bộ GTVT định hình rõ trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bộ GTVT định hình rõ trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tạp Chí Giao Thông Vận Tải
29/12/2022
Thị xã Đức Phổ chủ động trong công tác phòng ngừa tham nhũng

Thị xã Đức Phổ chủ động trong công tác phòng ngừa tham nhũng

Báo Quảng Ngãi
29/12/2022
Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Báo Quảng Bình
22/12/2022
Phòng ngừa có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực

Phòng ngừa có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực

Báo Cần Thơ
19/12/2022
Hà Nội, Ninh Bình và Hậu Giang kiên quyết khắc phục tệ tham nhũng vặt

Hà Nội, Ninh Bình và Hậu Giang kiên quyết khắc phục tệ tham nhũng vặt

Thời báo Tài chính
12/12/2022
Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Báo Đại Đoàn Kết
08/12/2022
Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh

Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh

Báo Quảng Ninh
07/12/2022