PDA 'ăn khách' tháng 2/09

Gốc
Tháng hai thật đặc biệt, vị trí thứ nhất bị chia sẻ bởi BlackBerry Bold và Samsung Omnia. Tình huống tương tự lặp lại ở thứ tư với Xperia X1 và Touch 3G.

Tin nóng

Tin mới