CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) công bố BCTC năm 2013 với doanh thu 202.77 tỷ đồng và lãi ròng 44.89 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 9% so với năm 2012.

Tài liệu đính kèm:
20140117 - PDN - BCTC Q4-2013.pdf

HOSE