(Vietstock) - Một trong hai phương án phát hành cổ phiếu mà HĐQT CTCP Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) sẽ trình cổ đông tại ĐHĐCĐ ngày 15/04 là phát hành 18 triệu chứng chỉ lưu ký hay các công cụ chứng khoán tương tự để chào bán hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán London/Luxembourg/Singapore.

Nếu được cổ đông thông qua, PDR sẽ chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư trong năm 2011 và 4 tháng đầu năm 2012. Đồng thời, HĐQT của PDR cũng trình đại hội một phương án khác là phát hành 18 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư là các tổ chức trong và ngoài nước. Thời điểm dự kiến phát hành cũng trong năm 2011 và 4 tháng đầu năm 2012. Được biết, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 19.8 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Tuy nhiên, đến thời điểm này, PDR vẫn chưa chọn được đối tác phù hợp. Do vậy, HĐQT quyết định trình cổ đông hủy phương án này và trình mới hai phương án nêu trên. Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành 1.8 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp cho CBCNV của công ty. Thời điểm phát hành tối đa 5 năm (từ 2011 đến 2015). Mục đích của việc tăng vốn nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.