Peely-wally dùng để chỉ trạng thái nào của cơ thể?

Peely-wally là tiếng lóng của người Scotland và được sử dụng tại Anh từ thế kỷ 19.

Peely-wally /ˈpiːlɪwali/ (tính từ): Xanh xao, nhợt nhạt.

Định nghĩa:

Lexico Dictionary định nghĩa peely-wally là vẻ ngoài xanh xao, nhợt nhạt. Từ này ban đầu là tiếng lóng của người Scotland, đến thế kỷ 19, nó bắt đầu được sử dụng ở Anh và sau đó trở nên phổ biến trong cộng đồng người nói tiếng Anh. Peely-wally có thể được viết dưới dạng không có dấu gạch nối là peely wally.

Nhiều tài liệu cho rằng peely-wally là cách bắt chước những âm thanh nhỏ, the thé (thường là tiếng kêu của chim hoặc động vật nhỏ), hoặc bắt chước tiếng rên rỉ, than vãn của con người.

Ứng dụng của peely-wally trong tiếng Anh:

- The woman was small and peely-wally with eyes so dull, she seemed almost lifeless.

Dịch: Người phụ nữ trông thật gầy yếu, xanh xao với đôi mắt đờ đẫn. Cô ấy có vẻ không còn sức sống.

- Alisa was still too peely-wally, she needed some food to bring her back to a healthy weight.

Dịch: Alisa vẫn còn rất xanh xao, nhợt nhạt. Cô ấy cần ăn uống thêm để lấy lại cân nặng phù hợp.

Thái An

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/peely-wally-dung-de-chi-trang-thai-nao-cua-co-the-post1339513.html