Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Petrolimex chấn chỉnh tổng thể các liên kết trong chuỗi cung ứng

Ngày 15-10, Bộ Công Thương cho biết, làm việc với Công ty Xăng dầu khu vực 1, khảo sát Tổng kho xăng dầu Đức Giang, thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Bộ Công Thương ghi nhận Petrolimex cơ bản đã cung ứng đủ xăng, dầu trong phạm vi cả nước cho các thương nhân phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình cũng như các công ty thành viên. Việc dự trữ quốc gia và dự trữ thương mại cơ bản được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, trong hoạt động điều phối kinh doanh từ thương nhân phân phối đến cửa hàng bán lẻ, có lúc, có nơi chưa thật tốt, một số thời điểm chưa cung ứng xăng, dầu kịp thời đến nơi cần thiết; dự trữ thương mại có lúc chưa bảo đảm về khối lượng và thời gian...

Nguyên nhân khách quan là các quy định hiện hành đã bộc lộ bất cập; một số quy chuẩn, định mức đã đề xuất nhưng chưa được ban hành; việc sửa đổi thuế, phí, các loại định mức còn chậm. Vì vậy, cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các chuyên gia để có đề xuất đối với cấp thẩm quyền.

Về chủ quan, Tập đoàn chưa làm tốt việc dự báo nên phương án dự phòng chưa sát tình hình thực tế; liên kết trong các chuỗi cung ứng từ Tập đoàn đến các công ty thành viên, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ chưa thật sự chặt chẽ, hợp lý; cùng với đó là kiểm tra, giám sát chưa kịp thời, thiếu kiểm soát, xử lý chưa kiên quyết.

Tại buổi làm việc, Bộ Công Thương giao Petrolimex và Công ty Xăng dầu khu vực I 5 nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung chấn chỉnh tổng thể các mối liên kết trong chuỗi cung ứng, kinh doanh xăng, dầu từ Tập đoàn đến các đơn vị bán lẻ, kể cả ngoài hệ thống của mình.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý hệ thống cung ứng từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, đơn vị vệ tinh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên, đơn vị vệ tinh, từ thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ, xử lý kịp thời vi phạm theo quy định.

Thanh Hải