Petrolimex: Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đạt 898 tỷ đồng

Gốc
(NDHMoney) Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex) vừa chính thức công bố lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2013 đạt 898 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch cả năm.

Trong đó, hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng dầu đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Petrolimex và đạt trên 388 tỷ tương đương chiếm 43%.

Lợi nhuận từ khối công ty con của Petrolimex đem lại 302 tỷ đồng, chiếm 34% tổng lợi nhuận của Petrolimex

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động liên kết chiếm 19% tương đương 168,5 ty đồng;

Cuối cùng, khoản lợi nhuận khác, thu nhập của khối công ty xăng dầu đạt trên 39,3 tỷ đồng, chỉ chiếm 4%.

Tin nóng

Tin mới