Petrolimex Nghệ An thông báo thay đổi tên các cửa hàng xăng dầu trực thuộc

Gốc
Thực hiện mục tiêu về thống nhất đặt tên Cửa hàng và nhận diện Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, nay Công ty Xăng dầu Nghệ An trân trọng thông báo: kể từ ngày 26/9/2019 hệ thống các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex Nghệ An được thay đổi.

Phối cảnh cửa hàng 01 theo tên mới thuộc nhận diện thương hiệu PETROLIMEX

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG TRỰC THUỘC PETROLIMEX NGHỆ AN

(sắp xếp theo tuyến quốc lộ trước rồi đến vùng địa lý).

Hình ảnh cửa hàng 103 trên Quốc lộ 1A thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Petrolimex Nghệ An