Trước thời điểm điều chỉnh giá (15h ngày 3/2), Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là 2.580 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex ), tính đến trước thời điểm điều chỉnh giá (15h ngày 3/2/2016), Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Tập đoàn này là 2.580 tỷ đồng. Trong lần công bố ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 15h ngày 19/1 là 2.520 tỷ đồng.

Như vậy, quỹ bình ổn xăng dầu của Tập đoàn này đã tăng thêm khoảng 60 tỷ đồng so với thời điểm công bố ngày 19/1 (lần công bố trước đó tăng khoảng 140 tỷ đồng). Tính trong 3 tháng qua, kể từ lần điều chỉnh ngày 19/8, Quỹ bình ổn xăng dầu của Petrolimex đã tăng lên hơn 1.080 tỷ đồng.

Ngày 3/2, Liên Bộ Tài chính - Công thương đã quyết định cho phép các doanh nghiệp đầu mối được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h ngày cùng ngày.

Cụ thể, theo quyết định của liên bộ Công thương - Tài chính, giá xăng RON sẽ giảm 729 đồng/lít về mức giá không quá 14.714 đồng/lít; giá xăng sinh học (E5) giảm 496 đồng/lít, về mức tối đa 14.263 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 627 đồng/lít, về mức giá tối đa 9.580 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 483 đồng/lít, về mức giá không quá 8.905 đồng/lít; giá dầu mazút giảm 20 đồng/kg, về mức giá bán tối đa 7.225 đồng/kg.

Ngay sau khi Liên Bộ Công thương - Tài chỉnh có văn bản điều chỉnh, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng chính thức điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mức giá mới như sau:

Petrolimex: Ton Quy binh on xang dau len muc 2.580 ty dong - Anh 1

VĂN HUY