Trong ngày phát động phong trào ủng hộ nhân dân Miền Trung và Tây Nguyên khắc phục thiệt hại cơn bão số 9 vừa qua, toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tự nguyện ủng hộ trên 1 tỷ đồng.

Trước đó, Tổng giám đốc Petrolimex đã gửi thư thăm hỏi và số tiền 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh/thành phố bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 (Ketsana) gây ra. Số tiền ủng hộ này được trích từ quỹ Xã hội - Từ thiện Petrolimex. Quỹ này được hình thành chủ yếu từ đóng góp tự nguyện bằng tiền lương của cán bộ, công nhân viên Petrolimex. Như vậy, tổng số tiền toàn thể cán bộ công nhân viên Petrolimex ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên là hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện nay, cán bộ công nhân viên Petrolimex vẫn đang tiếp tục đóng góp ủng hộ theo lời kêu gọi của Lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty.