(Stox.vn) - Năm 2011, CTCP Bất động sản Dầu khí Tài chính VN (PFL) đặt mục tiêu 106,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2011, tăng 31% so với năm 2010 và dự kiến mức cổ tức 17%.

Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Bất động sản Dầu khí Tài chính VN (PFL) dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16/04, Công ty đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 với sự tăng trưởng mạnh trên tất cả các chỉ tiêu kinh doanh. Cụ thể, năm 2011 PFL đặt chỉ tiêu doanh thu 450,2 tỷ đồng, tăng 67,9% so với kết quả thực hiện năm 2010. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng phấn đấu mức tăng 31% với 106,6 tỷ đồng và dự kiến tỷ lệ cổ tức 17%, tăng 6% so với năm trước. Cũng trong năm nay, PFL sẽ tập trung thực hiện 8 dự án trọng điểm với tổng giá trị đầu tư bất động sản dài hạn 969,9 tỷ đồng, trong đó: Dự án Tòa nhà hỗn hợp PVFC Land tại Hải phòng 104,5 tỷ đồng; Dự án KĐT Dầu khí Đức Giang 20,55 tỷ; Tòa nhà văn phòng 160 Trần Quang Khải 89,3 tỷ…. Đồng thời, Công ty sẽ tăng cường chuyển nhượng các dự án bất động sản và các khoản đầu tư tài chính. Trong đó, PFL sẽ tiến hành hạch toán doanh thu và lợi nhuận các dự án đầu tư bất động sản đã chuyển nhượng cho CTCP PVC Thanh Hóa như dự án tòa nhà văn phòng cho thuê 38A, dự án Khách sạn Lam Kinh vào quý 1 và quý 2. Phối hợp với BQL dự án Dolphin Plaza thực hiện thu tiền bán các căn hộ chung cư của dự án qua sàn giao dịch bất động sản của PVFC Land. Thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính, thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu Petroland, Sông Đà Cao Cường, Mỹ Phúc… Viện Nguyễn