PG Bank sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 2,000 tỷ đồng

Gốc
(Vietstock) - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 2,000 tỷ đồng năm 2010; đến năm 2011 sẽ chuyển đổi 1,000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn lên 3,000 tỷ đồng.

Đại hội cũng thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tổng dư nợ 11,675 tỷ đồng, huy động đạt 18,970 tỷ đồng và thu nhập đạt 619.33 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong năm nay dự kiến đạt 290.07 tỷ đồng. Kết thúc năm 2009, PG Bank đạt tổng dư nợ 6,267 tỷ đồng, huy động là 9,092 tỷ đồng và tổng thu nhập đạt 432.32 tỷ đồng. Năm qua ngân hàng đạt 174.95 tỷ đồng lợi nhuận sau thế và cổ tức ở mức 12%.

Tin nóng

Tin mới