PGBank hôm 15.10 cho biết, NH vừa công bố biểu lãi suất huy động tiết kiệm mới cho cả VND và USD. Với biểu lãi suất mới, lãi suất tiền gửi VND các kì hạn 3-24 tháng đều có lãi suất từ 9%/năm đến 9,55%/năm.

Đối với tiền gửi VND rút lãi hàng tháng, lãi suất cao nhất được áp dụng cho các kỳ hạn 3-12 tháng là 8,93%/năm và giảm dần xuống còn 8,89-8,77 đối với các kỳ hạn 13-24 tháng. Lãi suất tiền gửi USD cao nhất tại PGBank hiện là 3,4%/năm áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng.