PGC đặt kế hoạch 100 tỷ LNTT năm 2014, thấp hơn năm trước

Gốc
(NDH) HĐQT của Tổng CTCP Gas Petrolimex (mã PGC-HOSE) thông qua kế hoạch sản kinh doanh năm 2014.

Theo đó, PGC dự kiến sản lượng xuất bán là 114.060 tấn. Doanh thu là 2.778 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng, thấp hơn so với mức độ thực hiện của năm 2013 là 106,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo kế hoạch, PGC dự định sử dụng 965 lao động với ngân sách tiền lương là 101,5 tỷ đồng. Dự kiến, trong năm 2014, chi đầu tư xây dựng cơ bản là 171,7 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu PGC đóng cửa dao động trong biên độ 13.800 – 16.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 711.170 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 11 tỷ đồng/phiên.

Học Khiêm - NDH

Tin nóng

Tin mới