PGC quyết đạt 100 tỷ đồng lãi trước thuế trong 2014

Gốc
BizLIVE - Trong 2014, Tổng công ty Gas Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu 2.778 tỷ đồng, thu về 100 tỷ đồng trước thuế.

Ảnh minh họa

Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex (mã PGC) vừa ban hành nghị quyết về việc tạm giao kế hoạch năm 2014.

Theo đó, trong 2014, PGC đặt mục tiêu sản lượng xuất bán đạt 114.060 tấn, doanh thu 2.778 tỷ đồng, thu về 100 tỷ đồng lãi trước thuế. Đồng thời, công ty có 956 lao động với mức lương 101,5 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản trong 2014 phấn đấu đạt 171,7 tỷ đồng.

Cũng trong nghị quyết, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành quán triệt người lao động về khả năng hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đồng thời có các giải pháp nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Năm 2013, doanh thu thuần của PGC là 3.216 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,3% so với 2012. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng thêm 1% khiến cho lợi nhuận gộp giảm hơn 11%. Tuy nhiên trong năm 2013, doanh thu tài chính tăng 166% tương đương với gần 25 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi tăng vọt.

Chi phí bán hàng giảm 20,5% và chỉ còn chiếm 7,7% doanh thu thuần (năm 2012, chi phí này chiếm 9,3% doanh thu thuần). Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2013 của PGC là 79,1 tỷ đồng, tăng 0,9% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông mẹ là 77,8 tỷ đồng.

Trước đó, đầu 2013, PGC đặt kế hoạch 64,6 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, PGC đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra trong 2013.

Tin nóng

Tin mới