(ĐTCK) Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP (mã PGC – HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT tạm giao kế hoạch năm 2014.

Theo đó, HĐQT PGC thống nhất phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu như sản lượng xuất bán 114.060 tấn, doanh thu 2.778 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT PGC cũng thống nhất dành 171,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2014, số lao động trong công ty là 956 người và tiền lương chi trả dự kiến là 101,5 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất năm 2013, PGC đạt 3.216 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 4% so với 2012. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 106,8 tỷ đồng và 79,1 tỷ đồng, tăng tương ứng 7% và 1% so với năm 2012, trong đó phần lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ là 77,8 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2012 và vượt 20% kế hoạch đề ra (64,6 tỷ đồng).

Như vậy, so với thực hiện năm 2013, PGC đã khá thận trọng khi lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2014, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế mục tiêu giảm lần lượt 14% và 7%.

Trong tháng 2/2014, cổ phiếu PGC đã tăng mạnh cả về giá trị lẫn thanh khoản, thị giá dao động trong khoảng từ 14.700 đồng đến 16.700 đồng. Tuy nhiên, chỉ trong 2 phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3, giá trị cổ phiếu này đã mất 1.300 đồng xuống còn 15.300 đồng (giá chốt ngày 4/3). Kết thúc phiên sáng 5/3, cổ phiếu PGC tiếp tục giảm khá mạnh 500 đồng xuống còn 14.800 đồng.

N.Tùng