Mặc dù kinh doanh sụt giảm mạnh trong quý 3 nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 của CTCP Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) ghi nhận lãi trên 190 tỷ đồng, vượt 90% kế hoạch năm.

Trong quý 3/2015, doanh thu PGD giảm 36% so với cùng kỳ 2014, đạt 1,200 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm còn 1,043 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm gần 40% khi chỉ đạt 3.6 tỷ đồng. Trong khi đó một số chi phí lại tăng mạnh, chi phí bán hàng tăng 76%, lên 96 tỷ đồng; chi phí quản lý doạnh nghiệp lên 37 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ.

Sau khi trừ đi chi phí và thuế, lãi ròng trong kỳ chỉ đạt gần 19 tỷ đồng trong quý 3, giảm 72%.

PGD: 9 thang lai rong hon 190 ty, vuot 90% ke hoach nam - Anh 1

Nhờ kết quả khả quan trong 2 quý đầu năm mà lũy kế 9 tháng 2015, doanh thu PGD đạt 3,747 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 57% kế hoạch năm. Lãi ròng gần 191 tỷ đồng, tăng 26% và vượt 90% kế hoạch năm (100.8 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối tháng 9, PGD có khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn 112 tỷ đồng, trong khi đầu năm không có khoản mục này.

Tài liệu đính kèm:
20151020_20151020 - PGD - BCTC quy 3.pdf

Phạm Trần