PGD: Phó Giám đốc Nguyễn Quang Huy đã bán 6,000 cp

Gốc
Từ ngày 17-25/11/2015, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) đã bán 6,000 cp thep phương thức giao dịch khớp lệnh. Sau giao dịch ông Huy còn nắm giữ 412 cp của PGD.

Tài liệu đính kèm:
20151126_20151126 - PGD - Bao Cao KQGD CDNB-Nguyen Quang Huy.pdf

Tin nóng

Tin mới