PGS: Lãi ròng công ty mẹ quý 2 giảm 21% so cùng kỳ

Gốc
CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Việt Nam (HNX: PGS) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2015 với lợi nhuận sau thuế giảm 21%, chỉ còn 41 tỷ đồng.

* ĐHĐCĐ PGS: Kế hoạch doanh thu không thể thực hiện nhưng lợi nhuận đảm bảo

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2015 đạt 1,036 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn cũng giảm 34%, chỉ còn 849 tỷ đồng. Nhờ đó lãi gộp đạt 186 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ, tương ứng tỷ suất lãi gộp biên gần 18%.

Kỳ này hoạt động tài chính mang về cho PGS 17.4 tỷ đồng, tăng nhẹ so mức 16 tỷ của cùng kỳ.

Lợi nhuận khác giảm mạnh 64% khi chỉ đạt mức hơn 2 tỷ đồng. Theo đó, sau khi trừ các loại chi phí khác, PGS lãi ròng gần 41 tỷ đồng, giảm gần 21%. Lũy kế 6 tháng, chỉ tiêu này ở mức 83 tỷ đồng, giảm 8%.

Tài liệu đính kèm:
PGS_2015.7.24_c13632e_PV_Gas_South__BTCT_Quy_22015_signed.PDF

Minh An

Tin nóng

Tin mới