PGS (mẹ): Lợi nhuận quý II/2015 giảm 21% so với cùng kỳ

Gốc
(NDH) Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của PGS giảm 8% so với cùng kỳ xuống còn hơn 83 tỷ đồng.

CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS - HNX) đã công bố BCTC công ty mẹ quý II/2015, với doanh thu thuần đạt hơn 1.035 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Quý II/2015, giá vốn hàng bán của PGS giảm mạnh 34% xuống còn hơn 849,3 tỷ đồng, điều này đã khiến lợi nhuận gộp của công ty tăng nhẹ 4% và đạt trên 186 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ lại giảm 26% xuống mức gần 22,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 6% lên hơn 145,9 tỷ đồng. Hai khoản chi phí tài chính và chi phí QLDN đều giảm so với cùng kỳ là 30% và 1,7%.

Kết quả, PGS ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý II/2015 là hơn 40,8 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của PGS đạt hơn 1.989 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm 8% xuống còn hơn 83 tỷ đồng.

Bình Minh

Tin nóng

Tin mới