PGS: Sóng tăng khó nổi?

Gốc
Tình hình kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, doanh nghiệp kinh doanh đối mặt muôn vàn khó khăn. Nhiều doanh nghiệp rơi vào vòng xoáy kinh doanh thua lỗ.

Bảng so sánh kết quả kinh doanh của PGS 6 tháng đầu năm 2012 va 2013.

Vì vậy, nếu Cty niêm yết thông báo kết quả kinh doanh lãi vượt kế hoạch, vượt cùng kỳ năm trước hay chỉ là lãi cũng đều nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư. CP của CTCP khí hóa lỏng Miền Nam (PGS) là trường hợp như vậy.

Kết quả kinh doanh quý II/2013 và 6 tháng đầu năm của Cty mẹ cũng như hợp nhất với các Cty con đều có sự tăng trưởng vượt bậc. Tại Cty mẹ, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đạt 2.425 tỉ đồng giảm 14% so với cùng kỳ 2012.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng cũng giảm rất mạnh, khoảng 21% từ 2.604 tỉ đồng của 2012 xuống 2.076 tỉ trong 6 tháng đầu 2013. Vì vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng tăng mạnh, khoảng 131 tỉ đồng tương đương tăng 50%. Doanh thu tài chính giảm, chỉ bằng 50% năm trước do cổ tức và lợi nhuận được chia giảm, cùng với đó chi phí bán hàng tăng mạnh, 144 tỉ của 6 tháng đầu 2012 so với 219 tỉ trong cùng kỳ năm nay khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 25% so với năm trước.

Tuy nhiên nhờ có khoản lợi nhuận khác tăng gấp 6 lần của cùng kỳ nên lợi nhuận trước thuế của PGS mẹ tăng hơn 31% so với cùng kỳ, đạt 87,7 tỉ. Sau khi hợp nhất, LNST của cổ đông Cty mẹ PGS là 97,1 tỉ, tăng 10% so với chưa hợp nhất. Kết quả là lợi nhuận cơ bản trên mỗi CP đạt 2.556 đồng, gấp 2 lần cùng kỳ 2012.

Ngoài ra từ 1.1.2013, ban giám đốc thay đổi thời gian các tài sản cố định hữu hình khấu hao và tài sản cho thuê tài chính sử dụng kinh doanh CNG từ 6 năm xuống 5 năm. Do vậy chi phí khấu hao trong kỳ đã tăng thêm 17,3 tỉ, đồng nghĩa với việc nếu giữ nguyên thời hạn khấu hao thì LNTT sẽ tăng thêm 17,3 tỉ đồng. Như vậy trong bối cảnh kinh doanh khó khăn như năm nay, PGS vẫn có hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Nhìn vào nguồn vốn của Cty có thể thấy tình hình tài chính khá vững chắc. Cty có vay nợ ngắn hạn đến cuối tháng 6.2013 là 298 tỉ và phải trả người bán 794 tỉ đồng. Khoản nợ ngắn hạn đã giảm gần 100 tỉ, còn khoản “chiếm dụng vốn” của đối tác tăng thêm 39 tỉ so với đầu năm. Điều này giúp Cty giảm chi phí lãi vay. Thực tế chi phí lãi vay 6 tháng 2013 đã giảm 50% so với cùng kỳ từ 54,8 tỉ xuống 27,5 tỉ.

Hoạt động kinh doanh của PGS tốt, nhưng diễn biến CP PGS lại chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân. Có nhiều lý do trong đó quan điểm quản trị của ban lãnh đạo PGS mang tính quyết định. Với đặc điểm là thành viên Tập đoàn Dầu khí, có Cty mẹ cũng là cổ đông lớn PVGas, PGS phải đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh được giao.

Do đó lãnh đạo PGS quan tâm đến KQKD hơn là giá của CP Cty. Mặc dù Cty có chia cổ tức bằng tiền, nhưng lại trích lập các quỹ rất lớn. Tính đến 30.6.2013, Cty có 212,8 tỉ đồng quỹ đầu tư phát triển, 29,9 tỉ đồng quỹ dự phòng tài chính, còn lợi nhuận chưa phân phối của Cty mẹ chỉ vỏn vẹn 67,3 tỉ đồng. Lý giải cho việc trích lập quỹ nhiều như vậy, tại ĐHCĐ chủ tịch HĐQT PGS cho rằng, tổng tài sản Cty gần 3.000 tỉ nhưng vốn điều lệ chỉ 380 tỉ thì không cân đối.

Trích lập quỹ để giảm chiếm dụng vốn của Cty mẹ, ngoài ra để dự phòng do kinh tế vẫn còn trong thời kỳ khủng hoảng. Mặc dù lãnh đạo Cty khuyên cổ đông đi cùng PGS lâu dài để phát triển bền vững, nhưng trích lập quỹ nhiều như vậy mà không chia cổ tức hay phát hành CP cho cổ đông thì khó có thể yêu cầu cổ đông trung thành với PGS.

Sau khi KQKD quý II và 6 tháng đầu năm khả quan cùng Nghị quyết HĐQT về kinh doanh 6 tháng cuối năm vượt kế hoạch cả năm 20%, khối lượng giao dịch PGS tăng mạnh nhưng giá CP tăng rất chậm. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng PGS đang được mua gom nhiều ở xung quanh mức giá 20.000 đồng/CP để tạo nền tảng cho đợt tăng giá mạnh.

Nhưng trong bối cảnh hiện nay, cũng như áp lực bán ra tại ngưỡng cản 21.000 đồng/CP cũng không nhỏ, thì PGS có tạo sóng được hay không phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường chung. Nếu thị trường chung ấm lên, PGS có thể tận dụng để nổi sóng. Nếu xu hướng xấu đi, có lẽ những cổ đông trót mua PGS ở vùng giá này phải chấp nhận là nhà đầu tư dài hạn theo lời khuyên của lãnh đạo PGS tại ĐHCĐ Cty.

Tin nóng

Tin mới