Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Taxi gas Sài Gòn Petrolimex, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: - Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Kim Tiền - Mã chứng khoán giao dịch: PGT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000 CP - Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Ngọc Tỏa - Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc - Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: em - Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 10.000CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 01/6/2010 đến ngày 01/8/2010