Phá gạch

Gốc
Cách chơi của game khá đơn giản, người chơi chỉ việc hứng viên bi để nó bay lên phá hết những khối gạch cho đến viên cuối cùng.

Tin nóng

Tin mới