Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phá sản một kế hoạch hòa bình

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Quyền sở hữu thành phố Giê-ru-xa-lem đã không được những người soạn thảo phía I-xra-en tính đến. Do đó, đề xuất hòa bình của Thủ tướng I-xra-en, Ê-hút Ôn-mớt, vừa đưa ra đã ngay lập tức bị Tổng thống Pa-le-xtin, Ma-mút Áp-bát, bác bỏ (ngày 12-8).

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/177245