Bộ Tài chính cần chỉ đạo Cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý hóa đơn, xử lý nghiêm các hành vi lập khống, mua, bán hóa đơn để giúp các đối tượng hợp thức hóa xăng dầu lậu, xăng dầu không có nguồn gốc hợp pháp. Đây là một trong những nội dung chính trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về việc tăng cường chống buôn lậu xăng dầu trên biển. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trao đổi thông tin, thống nhất kế hoạch đấu tranh, đảm bảo triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển.

Pha tan goc cac duong day buon lau phep xang dau tren bien - Anh 1

Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát chặt chẽ điều kiện kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử lý. Áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu phương tiện đối với các hành vi mua, bán, vận chuyển, sang mạn xăng dầu lậu, xăng dầu không có nguồn gốc hợp pháp có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý hóa đơn, xử lý nghiêm các hành vi lập khống, mua, bán hóa đơn để giúp các đối tượng hợp thức hóa xăng dầu lậu, xăng dầu không có nguồn gốc hợp pháp.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương có biện pháp quản lý chặt chẽ không để tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài lao động trái phép, tham gia vào những hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác phối hợp đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu trên biển, bảo đảm tính liên tục, quyết liệt, liên hoàn từ biển - bờ - nội địa và ngược lại; tập trung đấu tranh với số đầu nậu điều hành hoạt động buôn lậu xăng dầu.

Bổ sung kinh phí, đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu trên biển; có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Yến Nhi