Tôi cho rằng thế, vì hiện tượng này càng ngày càng phổ biến, dường như nó tỉ lệ thuận với việc mọc lên như nấm của các nhà nghỉ, khách sạn và các khu du lịch cả ở những thành phố lớn và các vùng quê.