Phải báo cáo Thủ tướng khi đầu tư tài chính

Gốc
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 6207/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc Công ty Nhà nước góp vốn đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính.

Tin nóng

Tin mới